• dodání, opravy a servis stávajících otopných soustav
 • budování nových otopných soustav
 • modernizace stávajících
 • hydronické vyregulování potrubních sítí otopných a chladících soustav

 • dodání, opravy a výměny rozvodů (ocel, plasty, měď)
 • provedení tlakových a topných zkoušek
 • výměny a opravy topení
 • dodání, opravy a výměny příslušenství (ventily, hlavice, radiátory a ostatní)

 • provádění měření a registrace tepelného výkonu
 • stanovení ceny tepla z jakéhokoliv zdroje
 • registrace a měření spotřeby studené a teplé vody
 • dodání, montáž, seřízení a opravy měřících, registračních a regulačních přístrojů

 • měřící a regulační technika
 • registrační přístroje – patní měřiče tepla
 • ostatní příslušenství – domovní a bytové vodoměry
 • indikátory topných nákladů - standardní či rádiové