Detail přístroje - Bytový vodoměr na SV KADEN S060 rádio

Bytový vodoměr na SV KADEN S060 rádio

Pro zvětšení klikni na obrázek
Jednovtokový suchoběžný kompaktní vodoměr s elektronickým počitadlem, s funkcí pro snímání, zobrazování a rádiovou komunikaci. Je určen pro měření spotřeby studené nebo teplé vody, pro trvalý průtok 1,6 m³/hod., do maximálního průtoku 2 m³/hod.
 
Hmotnost:645 g
Klimatická třída:B
Měřící rozsah Q3/Q1:H 35
Minimální průtok Q1:H 0,046 m³/hod
Poměr Q2/Q1:1,6
Přechodový průtok Q2:H 0,073 m³/hod
Přetěžovací průtok Q4:2 m³/hod
Připojovací závit na měřidle:3/4“
Připojovací závit na šroubení:1/2“
Rozsah indikace:999 999 m³
Stavební délka L:110 mm
Teplotní třída MAT (°C):T30; T90; T30/90
Tlaková ztráta ΔP:0,25 bar
Trvalý průtok Q3:1,6m³/hod
Třída citlivosti profilu proudění:U0; D0
Třída tlaku vody MAP:16 bar
Vysílací kmitočet:868,0 MHz až 868,6 MHz
Vysílací výkon:adaptivní od 10 μW do 12 mW
 
 

Umožňuje registrovat a sledovat velké množství údajů o spotřebě vody, její časové rozvržení, chybové stavy a pokusy o neoprávněnou manipulaci s vodoměry. Umožní mimořádné odečty a řeší veškeré požadavky praktických instalací.

Rádiová oboustranná komunikace –  komunikační protokol  Rcom

je nově vyvinutý protokol postavený na nejnovějších poznatcích o bezpečnosti přenosu dat. Perspektivní protokol Rcom se již používá i u dalších zařízení a bude postupně rozšířen i na další měřící přístroje. Vodoměr vysílá radiový signál pouze v okamžiku jeho oslovení, tím nezatěžuje životní prostředí dalším radiovým smogem.

Optimální způsob odečtů a zpracování dat pro široký okruh uživatelů

je umožněn jednoduchostí a otevřeností celého systému.

Systém elektronických vodoměrů KADEN je jednoduchý,

vyžaduje pouze instalaci vodoměrů. Pro odečet údajů přímo z vodoměrů se používá USB radiový modul a odečítací software, pracující na PC (notebooku).

Výhody systému

 • Obousměrná radiová komunikace mezi vodoměry a odečítacím zařízením umožňuje efektivní a bezpečný přenos dat a monitorování činnosti vodoměrů na dálku.
 • Díky obousměrné komunikaci není závislý na určeném období odečtů.
  Při změně uživatele bytu nebo například při změně ceny vody, lze kdykoliv provést odečet.
 • Diagnostika provozu vodoměru, indikace chybových stavů, maximálních průtoků, zpětného chodu, registrace pokusů a záznam doby ovlivnění vnějším magnetickým polem.
 • Odečtené údaje jsou bez chyb, které vznikají při ručním odečítání.
  Odečty lze přímo zpracovat v rozúčtovacích systémech.
 • Metrologicky ověřené kompletní měřidlo.
  Elektronika je součástí metrologického schválení typu.
  Odpovídá nejnovějším požadavkům na měřidla podle Nařízení vlády č. 464/2005Sb.  (MID)
 • Kompaktní řešení nemá další nároky na prostor.
  Má stejné prostorové nároky jako mechanický vodoměr.
 • Ukládá údaje o spotřebě vody za posledních 18 měsíců.
 • Odpadají problémy s odečty nedostupných vodoměrů v bytech nepřítomných nájemníků.
 • Nepoužívá datové koncentrátory – v domě nejsou instalována žádná další pomocná zařízení.