Bytový vodoměr na SV KADEN S060 rádio

Umožňuje registrovat a sledovat velké množství údajů o spotřebě vody, její časové rozvržení, chybové stavy a pokusy o neoprávněnou manipulaci s vodoměry. Umožní mimořádné odečty a řeší veškeré požadavky praktických instalací.

 

Rádiová oboustranná komunikace – komunikační protokol Rcom

 

je nově vyvinutý protokol postavený na nejnovějších poznatcích o bezpečnosti přenosu dat. Perspektivní protokol Rcom se již používá i u dalších zařízení a bude postupně rozšířen i na další měřící přístroje. Vodoměr vysílá radiový signál pouze v okamžiku jeho oslovení, tím nezatěžuje životní prostředí dalším radiovým smogem.

 

Optimální způsob odečtů a zpracování dat pro široký okruh uživatelů

 

je umožněn jednoduchostí a otevřeností celého systému.

 

 

Systém elektronických vodoměrů KADEN je jednoduchý.

 

 

vyžaduje pouze instalaci vodoměrů. Pro odečet údajů přímo z vodoměrů se používá USB radiový modul a odečítací software, pracující na PC (notebooku).

 

 

Výhody systému

  • Obousměrná radiová komunikace mezi vodoměry a odečítacím zařízením umožňuje efektivní a bezpečný přenos dat a monitorování činnosti vodoměrů na dálku.
  • Díky obousměrné komunikaci není závislý na určeném období odečtů. Při změně uživatele bytu nebo například při změně ceny vody, lze kdykoliv provést odečet.
  • Diagnostika provozu vodoměru, indikace chybových stavů, maximálních průtoků, zpětného chodu, registrace pokusů a záznam doby ovlivnění vnějším magnetickým polem.
  • Odečtené údaje jsou bez chyb, které vznikají při ručním odečítání. Odečty lze přímo zpracovat v rozúčtovacích systémech.
  • Metrologicky ověřené kompletní měřidlo. Elektronika je součástí metrologického schválení typu. Odpovídá nejnovějším požadavkům na měřidla podle Nařízení vlády č. 464/2005Sb. (MID)
  • Kompaktní řešení nemá další nároky na prostor. Má stejné prostorové nároky jako mechanický vodoměr.
  • Ukládá údaje o spotřebě vody za posledních 18 měsíců.
  • Odpadají problémy s odečty nedostupných vodoměrů v bytech nepřítomných nájemníků.
  • Nepoužívá datové koncentrátory – v domě nejsou instalována žádná další pomocná zařízení.

Popis produktu:

Jednovtokový suchoběžný kompaktní vodoměr s elektronickým počitadlem, s funkcí pro snímání, zobrazování a rádiovou komunikaci. Je určen pro měření spotřeby studené nebo teplé vody, pro trvalý průtok 1,6 m³/hod., do maximálního průtoku 2 m³/hod.

Vlastnosti

Hmotnost: 645 g
Klimatická třída: B
Měřící rozsah Q3/Q1: H 35
Minimální průtok Q1: H 0,046 m³/hod
Poměr Q2/Q1: 1,6
Přechodový průtok Q2: H 0,073 m³/hod
Přetěžovací průtok Q4: 2 m³/hod
Připojovací závit na měřidle: 3/4“
Připojovací závit na šroubení: 1/2“
Rozsah indikace: 999 999 m³
Stavební délka L: 110 mm
Teplotní třída MAT (°C): T30; T90; T30/90
Tlaková ztráta ΔP: 0,25 bar
Trvalý průtok Q3: 1,6m³/hod
Třída citlivosti profilu proudění: U0; D0
Třída tlaku vody MAP: 16 bar
Vysílací kmitočet: 868,0 MHz až 868,6 MHz
Vysílací výkon: adaptivní od 10 μW do 12 mW