Služby

Regulace vytápění

Regulace vytápění

 • dodání, opravy a servis stávajících otopných soustav
 • budování nových otopných soustav
 • modernizace stávajících
 • hydronické vyregulování potrubních sítí otopných a chladících soustav

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

 • individuální řešení pro váš dům
 • náhrada původního zdroje tepla
 • možnost celoročního využití (vytápění, ohřev TV)
 • chytré a pohodlné vytápění či ohřev vody

Měření a rozúčtování tepla a vody

Měření a rozúčtování tepla

 • provádění měření a registrace tepelného výkonu
 • stanovení ceny tepla z jakéhokoliv zdroje
 • registrace a měření spotřeby studené a teplé vody
 • dodání, montáž, seřízení a opravy měřících, registračních a regulačních přístrojů
 • jasné, přehledné, srozumitelné vyúčtování nákladů, vycházející výlučně ze zákonných předpisů
 • jsme neutrální zprostředkovatel mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem
 • motivujeme k rozumnému vytápění a zacházení s energií
 • jsme zakládajícími členy ARTAV – asociace rozúčtovatelů tepla a vody

Topenářské a instalatérské služby a práce

Topenářské a instalatérské služby a práce

 • dodání, opravy a výměny rozvodů (ocel, plasty, měď)
 • provedení tlakových a topných zkoušek
 • výměny a opravy topení
 • dodání, opravy a výměny příslušenství (ventily, hlavice, radiátory a ostatní)
 • veškeré údržbářské práce (ošetření, údržba, seřízení) včetně příslušenství topenářského a instalatérského
 • výměny, dodání a servis registračních a regulačních přístrojů včetně příslušenství
 • výměna, zajištěné cejchování a montáž včetně evidence vodoměrů na studenou a teplou vodu
 • jsme členy cechu topenářů a instalatérů

Prodej a servis měřičů tepla

Prodej a servis měřičů tepla

 • měřící a regulační technika
 • registrační přístroje – patní měřiče tepla
 • ostatní příslušenství – domovní a bytové vodoměry
 • poměrové měřiče tepla – odpařovací nebo digitální

Solární ohřev teplé vody

Solární ohřev teplé vody

 • minimální provozní náklady
 • doplněk nebo náhrada původního zdroje tepla
 • možnost celoročního využití pro ohřev TV
 • možnost kombinace s dalšími zdroji

Servisní činnost na chladících zařízení

Servisní činnost na chladících zařízení

 • garanční prohlídky (čištění, seřízení)
 • opravy a výměny kompresorů
 • kontrola těsnosti, revize úniků chladiv
 • poradenství

Vytěsnění plynových rozvodů metodou BCG Gas

Vytěsnění plynových rozvodů metodou BCG Gas

 • provádění vytěsňovacích prací úniků plynu z revizních zpráv
 • spolehlivá metoda, velmi nízké náklady v porovnání s rekonstrukcí kompletních rozvodů