SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti RONICA, s.r.o., se sídlem Libušina 73/17, Teplice, IČ: 2543861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C18127, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení EU 2016/679 (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresu bytu
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, adresa bytu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem identifikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti RONICA, s.r.o.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem, osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám


5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • - vzít souhlas kdykoliv zpět
  • - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • - nechat aktualizovat nebo opravit osobní údaje
  • - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů